Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczęło realizację projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku” o numerze identyfikacyjnym WND - POKL.09.01.02-26-189/12, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

25 października 2013
Konferencja podsumowująca

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU, która odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. o godzinie 12.00 (rejestracja uczestników od godz. 11.30) w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

Program konferencji:

11.30–12.00 - Rejestracja uczestników
12.00–12.15 - Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
12.15–12.45 - Wystąpienia zaproszonych gości
12.45–14.00 - Prezentacja rezultatów projektu
14.00 - Lunch


7 grudnia 2012
Konferencja informacyjno-promocyjna

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na konferencję informacyjno-promocyjną projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku”. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2012 r. w Wólce Milanowskiej w godzinach 11.30 – 15.30


29 listopada 2012
Rekrutacja szkół zakończona

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja szkół do projektu "Kreatywny uczeń XXI wieku" została zakończona.

 

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.